GDPR

Náš e-shop zpracovává pouze údaje, které jste nám poskytl/a při vyplňování vaší objednávky, a to potřebné osobní údaje které jsou nezbytně nutné k dokončeni vašeho nákupu u nás (jméno, adresa, telefon, email) které budou předány dále osobám podílejícím se na dodání zboží, realizaci plateb na základě smlouvy, dále zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Správcem těchto osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Petr Zerzán (Borská 1852, 547 01 Náchod, IČO: 03186601, tel. +420 732 274 746), u kterého můžete zažádat o přístup ke svým údajům, o změnu ve svých údajích, o vymazání svých údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a prohlasuje, že k nim nemá nikdo nepovolaný přístup.

Doba uchováni údajů je 10 let, poté budou data smazána.

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.